Kalite Politikamiz

 •  Kalite Politikamiz

  Öncelikli hedefimiz ısıl işlem hizmetinde müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır.

  Stratejimiz, hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin talebine uygun hatta onların beklentilerinin önünde çözümler getiren ve sürekli iyileştirme içeren hizmetler üretmek ve bu üretime uygun alt yapımızı sürekli geliştirmektir.

  Gücümüzü, güçlü mühendislik yapımızdan, dünyadaki gelişmeleri takip etmemizden ve INOVASYON odaklı yapımızdan almaktayız.

  Değerlerimiz

  Dürüstlük, Müşteri Odaklı, Kalite Odaklı, Çalışan Odaklı, Çevre ve Toplumsal Duyarlılık, INOVASYON Odaklı ve Çözüm Odaklılıktır. Bu değerleri sağlamak ve koruyabilmek adına Anadolu İndüksiyon Isıl İşlem San.ve Tic. şirketi üst yönetimi olarak, ekibimize ve kaliteye LİDERLİK etmekteyiz.

  •          Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde üretme,

  •          Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,

  •          İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdam ve motivasyonu sağlamak,

  •          Siparişleri zamanında teslim etmek, üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,

  •          Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

  •          Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

  •          Her zaman aranan ve güvevenilir bir ısık işlem firması olmak;

  •          Her dönemde kurumsallık, ISO 9001:2015 sürekli iyileştirme de yönetim olarak liderlik ederek kalite yönetim sisteminin gelişiminin ve bu gelişimin korunup sürdürülebilmesinin sağlanmasıdır.

   

  BU HEDEFLERE ULAŞMAK

  •          Üst yönetimin sürekli ve kararlI desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,

  •          Hizmetin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,

  •          Çalışanların katılımı ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,

  •          Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,

  •          Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,

  •          Kalite iyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,

  •          Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,

  •          Hizmetlerimiz de iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,

  •          “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,

  •          Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,

  •          Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,

  •          Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakların temin edilmesi,

  •          Sürekli gelişen hizmet ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.